mandag 14. juli 2014

VigelandsparkenMann slenger gutt, før juni 1930. Bronse


Detalj Monolitten
Livets kretsløp


Å man kan ha det mye moro i parken :D 

På Vigelandsparkens høyeste punkt står den drøyt 17 meter høye Monolitten, en søyle bestående av 121 figurer, hugget ut av én eneste granittblokk - derav navnet . Mens det melankolske grunntemaet i fontenen er det evige kretsløp, gir søylen rom for en helt annen tolkning, menneskets lengsler og streben etter det overjordiske og guddommelige. Er søylen rett og slett å forstå som en oppstandelsesvisjon? Menneskene suges oppover mot himmelen, her spores vemod og behersket fortvilelse, men også henrykkelse og håp. Dessuten mye samfølelse menneskene imellom. Varsomt støtter man hverandre og holder hverandre fast i denne forunderlige salighetsfølelse og oppdrift fra jordelivet.


I 1947 begynte monteringen av de 36 figurgruppene i granitt på den monumentale sirkeltrappen som fører opp til Monolitten. Om enn i en helt annen stil enn fontenetrærne, er motivet også her slektens gang og menneskets følelsesmessige relasjoner til hverandre. Arbeidet med disse gruppene hadde Vigeland påbegynt rundt 1. Verdenskrig og avsluttet i 1936. Monolittplatået omkranses av en lav balustrade i granitt med åtte vekselsvis brede og smale dobbeltporter i smijern. De figurrike smijernsportene, med mennesker i alle aldre, ble tegnet i tiden 1933 til 1937, men utførelsen ble først avsluttet etter kunstnerens død. Portene kom på plass i 1952.

Sinnataggen, ant. 1928. Bronse.

Sinnataggen har vært borti mye rart stakkar - denne gangen hadde den en gullhånd - det var visst ikke meningen, men den blir ødelasgt av alle folkene som tar på den
Sinnataggen har fått gyllen hånd 2014
Rødmalt i 2012
Sinnataggen malt rosa i 2007
Fikk et malingsspann over hodet i 2006
  • Natt til 1. januar 1992 ble Sinnataggen stjålet. Den  ble skåret av sokkelen. To uker senere ble skulpturen funnet igjen på Årvoll i Oslo.
  • 1947 ble sinnataggen Tilgriset med maling