torsdag 19. november 2015

Borgund Stavkirke

Borgund Stavkirke ca 1180-1200
 Borgund Stavkirker er en av våre flotteste stavkirker. Den er også den best bevarte og mye brukt som modell når andre stavkirker skal restaureres. Kirken er tilegnet apostelen Andreas og antas å være bygr like etter 1180. Dateringer av årringer i tømmeret viser at det ble feslt vinteren 1180-1181 - og kirken ble nok bygget rett etterpå.
Sørportalen i skipet ligner vestportalen, men er mer beskjedent dekorert. Den har en utskåret løve stående på toppen av kapitélet

Her ser vi støpulen som har klokke i fra middelalderen


Vestportalen har arkivolt og er flankert av halvsøyler.
 Den er rikt dekorert med dyreornamentikk (sammenvevde drager)) og bladranker