mandag 20. juni 2016

Jutulhogget og Friisbua

Jutulhogget


Sagnet sier at Jutulhogget ble til da Rendalsjutulen ville hogge seg vassrenne over kjølen. Jutulhogget er 2.5 km langt og ligger sør i Alvdal. 

Dette er nordeuropas største canyon og ble formet for mer enn 10 000 år siden under siste istid. Den bredemte sjøen Nedre Glåmsjø brøt plutselig ut under isen og dannet et nytt løp østover gjennom løsere bergmasser - fra reservoaret i Østerdalen og østover gjennom fjellet om inn i Rendalen. 

Turtelduer har skrevet med stein i bunnen av Jutulhogget

Bra med sikring langs Jutulhogget, nord-europas største canyon

Friisbua 

På Friisvegens høyeste punkt, 32 km fra Ringebu sentrum, ligger Friisbua, bygget av professor J.A Friis i 1878. Friisbua er restaurert, og eies og brukes av Ringebu fjellstyre. Steinbua ligger sentralt i forhold til villreinens trekk, samtidig som den er nær Åsdalstjønna der J.A Friis satte ut ørret. Sammen med sine kamerater hadde han eventyrlige jakt- og fiskeopplevelser i disse fjellområdene mellom Ringebu og Sollia fra 1850 og utover. Han var en av de første som drev aktiviteter der rekreasjon var hovedmålet. (kilde: Ringebu.com)


Friisbua