torsdag 25. august 2016

Harastølen Luster Sanatorium

Harastølen, eller Luster sanatorium, er en tidligere institusjon i Luster i Sogn og Fjordane som ble brukt til tuberkulosehjem, psykiatrisk sykehus og asylmottak.
Harastølen ble åpnet den 2. november 1902. Bygningskostnadene var på 777 000 kroner, som var en betydelig sum i den tiden. Ved åpningen hadde sanatoriet 96 sengeplasser.Like etter andre verdenskrig kom medikamentet streptomycin, som praktisk talt utraderte tuberkulosen, og grunnlaget for driften forsvant. Bygningen ble deretter brukt som psykiatrisk sykehus. Fra 1991 sto Harastølen igjen tomt, da tidligere bygninger fra kraftutbygging sto tomme i Gaupne, og disse ble nye lokaler for psykiatrisk sykehus.
Et par år, fram til midten av 1990-tallet, var Harastølen asylmottak for flyktninger fra det tidligere Jugoslavia. Siden asylmottaket ble avviklet har bygningsmassen stått tom frem til for et par år siden. Da flyttet noen engasjerte trøndere inn og gjør det de kan for å bevare steder. 
I fjor hadde Harastølen 27 fotoworkshops. Det er mulig å overnatte der oppe og det har blitt brukt som location for flere filminspillinger og utforsket av spøkelseesjegere. 
Det er mulig å få guidet tur inne i sanatoriet og det er også mulig å leie det som fotolocation. De som driver der opp har også avtale med modeller og stylister om det trengs. Kreativ og alternativ gjeng der oppe.Vi fikk en og en halv times engasjert omvisning og var ganske storøyde egentlig. Men det trengs penger og kompetanse fot å redde stedet. Spesielt taklekkasjoer skulle vært håndert raskt, nå som beboerne har fått vannet ut av kjelleren :) 

Dersom noen ønsker omvisning eller å bruke plassen så kan man gjøre avtale med beboerne via Facebooksiden deres her.

Harastølen er plassert i fjellsiden, 500 meter over havet, over Luster.  En sju kilometers vei med tretten hårnålssvinger fører opp til Harastølen. Her er utsikt fra en av balkongene

Oppdatering april 2018

Les artikkelen her: