fredag 6. oktober 2017

Mammuthuggu av Linda Bakke - ny skulptur på Fåvang


Plenty av badeplass på Fåvang.

Linda Bakke er kunstneren bak Mammutskulpturen på Fåvang, Dragen i Ringebu, og også Elgen langs RV 3.
Her er hennes egne ord om skulpturen, sakset fra hennes Facebookside:

Tenkte jeg skal si litt om bakgrunnen for denne skulpturen. Dette var en konkurranse hvor Ringebu og Fåvang skulle få hvert sitt kunstprosjekt. Oppdragsgiver ønsket kunstverk med nasjonal/internasjonal kvalitet, samtidig som det bygget på historie og identitet for tettstedene. Det skulle og være spennende attraksjoner for reisende og turister. Gudbrandsdalen er helt unik i nasjonal sammenheng når det gjelder funn av mammut levninger. Og Fåvang er det stedet i Norge hvor det er gjort flest funn. Fåvang har tatt mammuten til seg og gjort den til sin. Når man går en tur gjennom Fåvang sentrum ser man flere eksempler på det. I 2008 dukket en 70 cm lang bit av en støttann plutselig opp i Myhre grustak. Der er det også gjort funn av støttenner både i 1988, 2009 og 2013. Grustaket ble dannet ved at en stor breelv førte med seg enorme løsmasser. Trolig er funnene mellom 50.000-100.000 år gamle. Det var da en enkel oppgave å finne ut hva jeg skulle foreslå til Fåvang. I valg av plassering til kunstverket utmerket Fåvangdammen seg som det naturligste stedet. Dette i forhold til synlighet,tilgjengelighet og omgivelser. En viktig ting er at når man står ved kunstverket kan man se rett bort på Myhre grustak der mammutbeinrestene ble funnet. Skulpturen er produsert i syrefast 316 stål. Den er satt sammen av mange mindre biter som er banket, tilpasset og sveiset sammen. Og til slutt pusset og høypolert. Dette er arbeid det ikke finnes ekspertise på i Norge. Så jeg er veldig takknemlig for det utrolige arbeidet de kinesiske håndverkerne hos Sino i Beijing har gjort. Og en stor takk til dyktige Tobias Nordvik som har hjulpet meg med 3D illustrasjoner. Da håper jeg mammuthugguskallen blir til glede for reisende, turister og kommunens innbyggere i lang tid fremover..
4/10-2017

Skulpturen er allerede blitt populær å fotografere og beundre, vakker som den er. Selv ønsker jeg med et brudepar som vil fotografere seg her. Kjenner du noen kanskje?


Fåvang har nå den kuleste badeplassen i Gudbrandsdalen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar