lørdag 23. februar 2013

Olavsgruva på Røros

I Nyberget og Olavsgruva på Røros ligger i Storwartz-feltet på Røros. Her har det vært utvunnet kopper i periodene1650-1717 og 1861-1890 i Nyberget og Olavsgruva ble drevet 1936-1972. Gruvene henger sammen og med guide så gikk turen 50 meter under bakken og 500 meter innover i gruvene. Spennende for alle.


Oversikt over Gruvene - Emrik peker på huset vi står i og som er gjesteinngangen til gruvene.

Bergsettinger står igjen mange steder for å forhindre at fjellet raser sammen

Det samler seg mye vann i bunnen.
Før pumpeanlegg ble utviklet ble dette bært ut i bøtter.


Spennede å vandre i gruvgangene

Malmen ble fraktet ut med hest

Azuritt fins det også litt av der nede