søndag 11. mai 2014

Grini

Frihet og liv er ett står det på minnemonumentet over det som var Grini fangeleir under andre verdenskrig.
Jeg tenker det var mange som ofret mye for at vi skal være frie i dag..

Nytt og gammelt elektrisk gjerde. Ila Landsfengsel og sikringsanstalt

Rett før man kommer til Grini Museum, går denne stien til det som var åstedet for en
henrettelse av 6 fanger 21 juli i 1944

Alle henrettet for sitt motstandsarbeid under krigen

Forglemmeiei vokser i dag der de 6 ble lagt i em fellesgrav
Mer om Grini er å finne her